• Promocja lub informacja nr 1 - kliknij
  • Promocja lub informacja nr 2 - kliknij
  • Promocja lub informacja nr 3 - kliknij
+48 000 000 000
Pon - Pt: 8:00 - 18:00
Sob - Nd: dyżur telefoniczny

Warunki najmu

Wynajem samochodu - ogólne warunki

1. Osobą wynajmującą pojazd lub osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może być:

a. osoba fizyczna, która w momencie wynajmu ukończyła 21 lat i posiada:

I. ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
II. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy od min. dwóch lat,
III. kartę kredytową lub ważne zaświadczenie o stałym zatrudnieniu.

b. osoba prowadząca działalność gospodarczą lub reprezentująca osobę prawną, która posiada:

I. ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
II. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy od min. dwóch lat,
III. kopię aktualnych dokumentów KRS, REGON, NIP oraz upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa.

2. W czasie użytkowania Najemca lub osoba przez niego uprawniona zobowiązana jest do:

a. posiadania przy sobie wszystkich wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego dokumentów oraz przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego,
b. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą,
c. utrzymywania pojazdu w stanie pełnej sprawności technicznej oraz w należytej czystości,
d. wymiany przepalonych żarówek, uzupełniania płynów eksploatacyjnych (w szczególności do tankowania pojazdu tylko paliwem zgodnym ze specyfikacją pojazdu),
e. sprawdzania ciśnienia oraz napraw ogumienia.

3. Najemcy zabrania się:

a. holowania innych pojazdów wynajętym pojazdem,
b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
c. palenia w pojeździe,
d. wymiany części, przeróbek lub innych ingerencji w pojazd,
e. używania pojazdu do treningów, rajdów lub wyścigów,
f. przewożenia wewnątrz pojazdu jakichkolwiek zwierząt,
g. udostępniania pojazdu osobie trzeciej, bez wcześniejszej zgody Wypożyczającego,
h. kierowania pojazdem pod wpływem substancji odurzających.

W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

4. Płatność za wynajem pojazdu oraz kaucja dokonywana jest z góry (przed wynajmem), oraz za pełną dobę.

5. 60 – minutowe opóźnienie oddania samochodu jest dopuszczalne, aczkolwiek wyłącznie za wcześniejszym zawiadomieniem Wypożyczającego. Przedłużenie najmu o więcej niż 60 minut powoduje automatyczne naliczenie kolejnej doby.

6. Przy podpisywaniu umowy Najemca wpłaca Wypożyczającemu kaucję. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczającego wobec Najemcy i może ona zostać zatrzymana w części lub w całości. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona Najemcy na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu pojazdu oraz całkowitej zapłaty za przedmiotowy wynajem.

7. Wypożyczalnia Samochodów Carlos zastrzega, że w razie braku dostępności wybranego modelu samochodu zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny pojazd w tej samej klasie lub wyższej.

Pobierz pełny regulamin

regulamin wypożyczalni Carlos